Επικοινωνήστε με την Γιατρό
Επικοινωνήστε μαζί μας

Στην αρχή

Αρρυθμίες


Ο καρδιακός ρυθμός μπορεί να γίνει πολύ αργός (βραδυκαρδία), πολύ γρήγορος (ταχυκαρδία) ή πολύ ακανόνιστος. Κάθε διαταραχή του καρδιακού ρυθμού επηρεάζει την ποσότητα του αίματος που εξωθείται από την καρδιά, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τους πνεύμονες, τον εγκέφαλο, τα νεφρά και διάφορα άλλα όργανα.

Τα βασικότερα είδη των αρρυθμιών είναι:

 • Κολπική μαρμαρυγή που ορίζεται ως η άρρυθμη ταχεία συστολή των κόλπων (πάνω καρδιακές
  κοιλότητες)
 • Κοιλιακή μαρμαρυγή: ταχεία ανοργάνωτη συστολή των κοιλιών (κάτω κοιλότητες της καρδίας)
 • Ταχυκαρδία: γρήγορος καρδιακός ρυθμός >100 συστολές το λεπτό
 • Βραδυκαρδία: αργός καρδιακός ρυθμός < 60 καρδιακές συστολές το λεπτό
 • Διαταραχές αγωγής όταν η συστολή των πάνω κοιλοτήτων δεν οδηγεί σε συστολή των κάτω
  κοιλοτήτων
 • Έκτακτες συστολές: καρδιακοί παλμοί που έρχονται σε χρόνο διαφορετικό από τον
  προγραμματισμένο και προέρχονται από τις πάνω ή τις κάτω καρδιακές κοιλότητες.